Kadra

KADRA

Personel OREW-u jest w pełni profesjonalny i otwarty na potrzeby wychowanka i jego rodziny. Opiekę nad dziećmi sprawują tacy specjaliści, jak: terapeuci z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, logopeda, rehabilitant.

Personel ustawicznie kształci się kończąc różne formy doskonalenia zawodowego, kursy podwyższające kwalifikacje, studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju warsztaty uwzględniające specyfikę swojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 • Kontakt

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

  ul. Św. Brata Alberta 1
  84-300 Lębork Mosty
  tel. 598411889
  e-mail orewlebork@gmail.com