Organizacja pracy

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Wszystkie zajęcia w OREW są bezpłatne.

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej obowiązek szkolny dzieci realizują  w:

 1. oddziałach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
 2. zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim).

 

 

 

 

 

 • Kontakt

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

  ul. Św. Brata Alberta 1
  84-300 Lębork Mosty
  tel. 598411889
  e-mail orewlebork@gmail.com