Podstawowe informacje o OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Lęborku Mostach jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez  ,,WSPÓLNĄ DROGĘ” Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Pochodzącej  z Rodzin Patologicznych i Ubogich w Lęborku. Placówka powstała we wrześniu 2010r.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno–terapeutyczno–edukacyjnej   pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest całościowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.

W Ośrodku prowadzimy działalność edukacyjną i rehabilitacyjną dla podopiecznych w różnym stopniu upośledzenia umysłowego oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wychowankowie OREW  realizują w placówce obowiązek szkolny/obowiązek nauki, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, ponadto uczestniczą w hipoterapii.

Ośrodek posiada 3 sale terapeutyczne bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

KONTAKT

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. Św. Brata Alberta 1
84-300 Lębork Mosty
tel. 598411889
e-mail  orewlebork@gmail.com

DYREKTOR OREW

mgr Joanna Antoszewska-Fierka

 • Kontakt

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

  ul. Św. Brata Alberta 1
  84-300 Lębork Mosty
  tel. 598411889
  e-mail orewlebork@gmail.com